Pollination and Fertilization in Hazelnut

  • Dusting in hazelnuts occurs due to wind.
  • Erkek çiçekler mayıs – haziran aylarında belirginleşmeye başlar çeşit çeşitlere bağlı olarak aralık ayından itibaren toz yaymaya başlar,
  • The pus, which is 2.5-3 cm in length in the resting period, reaches 5-6 cm in the pollination period.

Click to view the booklet on Pollination and Fertilization in Hazelnuts.